Lagboken

§1 - Civilrättigheter!

§1.1 - Civil är skyldig att lyda polismans order.

§1.2 - Envar har alltid rätt att veta varför man har blivit gripen.

§1.3 - Man är alltid skydlig att uppvisa legitimation om polisman

begär det, polis får gripa

för att kunna fastställa identitet.

§1.4 - Man är alltid skyldig att lämna företräde till utryckningsfordon vid utryckning.

§1.5 - Alla oavsett vem har alltid rätt att nyttja samhällstjänster.

§1.6 - Det är inte lagligt att uträtta behov på offentligt plats

§1.7 - Civil person är förbjuden att inneha skjutvapen.

§1.8 - Brott mot knivlagen resulterar i bot.

§1.9 - Civila har rätt att nyttja allt som samhället har att erbjuda så länge denna

inte är dömd för något som kan påverka deras situation eller att man inte får t

rimma sin rostiga 240 om man inte har pengar att betala med eller har slagit ner mekanikerna tidigare.

§1.10 Det är förbud mot att hota och sexuellt trakassera någon. Tex ropa nedsättande saker efter folk. §1.11 - Ovårdat utseende kan resultera i polis tvingar vederbörande att "klippa sig och skaffa ett jobb".

 

§2 - Trafikregler!

§2.1 - Motorfordon får inte framföras utan giltigt förarbevis.

§2.2 - Mopedbil samt mopeder får inte köra över 50 kmh även om dessa är konstruerade för att gå fortare.

§2.3 - Inom staden och landsvägar gäller 80 kmh som hastighetsgräns.

§2.4 - På motorvägar gäller 120 kmh.

§2.5 - Undantag är polis och ambulans under utryckning.

§2.6 - Fordon som framförs på det allmänna vägnätet som är skrot eller olagligt modifierade kan komma att beslagtas altenativt skrotas.

§2.7 - Fordon får inte framföras vårdslöst. Inga rödljuskörningar eller burnouts. Du kan inte sladda snyggt i vilket fall som helst.

§2.8 - Du får inte modifera din bil att se ut som utryckningsfordon.

§2.9 - Right on red är helt okej så länge du lämnar företräde för de bilar som redan är i korsningen.

 

§3 - Våldslagar!

§3.1 - Hot och våld mot tjänsteman är särskilt allvarligt. Dem är lite känsliga.

§3.2 - Knivar, basebollträn och så vidare kan beslagtas om dessa används för våldshandlingar eller bryter mot knivlagen.

§3.3 - Alla har rätt att söka vapenlicens hos polisen. Men dessa är enligt lag skyldiga att neka dig.

§3.4 - Våld mot andra är förbjudet även hot.

§3.5 - Skada på annans egendom blir du ersättningsskyldig för.

 

§4 Polislagar!

§4.1 Polisman får under inga omständigheter stanna en bil utan sannolika skäl. Dem får fortfarande stanna dig om du kör vårdslöst eller kör bmw utan blinkersolja.

§4.2 - Polisman får aldrig visitera en person utan sannolika skäl.

§4.3 - Polisman måste avbryta det som han håller på med om högre befäl ger order om det. Oavsett vad.

§4.4 - Polisman får aldrig missbruka sitt förtroende denne har gentemot samhället. Det resulterar i avsked om detta sker.

§4.5 - Polis har rätt att bära vapen i sitt yrkesutövande.

§4.6 - Polisman har alltid rätt att använda det våld som krävs för att lösa en situation. Dock aldrig mer än vad situationen kräver.

§4.7 - Låtom oss bedja! Gud vare med oss. Amen!

§4.8 - Polis har rätt att köra vart som helst när denne är i tjänst och larm. Dvs trottarer, gränder, cykelvägar och så vidare.

Dom får dock inte köra på berg och dalbanan.

§4.9 - Polisman har rätten att parkera så denne har snabb tillgång till sitt fordon. §4.10 - Polisman är alltid skyldig att upplysa den gripne/misstänkte varför denne är gripen eller misstänkt.

§4.11 - Polis har rätt att gripa person som vägrar att legitimera sig tills denne kan fastställa den gripnes identitet.

§4.12 - Polisman har rätt att dricka 8 koppar kaffe per arbetspass.

§4.13 - Polis är skyldig att ingripa vid brott på sin fritid.

Även om steken kallnar på grillen.

§4.14 - Polis har rätt att överstiga hastighetsbegränsningar vid trängande fall. Då skall siren och blåljus vara igång.

Undantag är om order om tyst framkörning inkommit.

§4.15 - Polis har rätt att avvisa personer från platser som stör den allmänna ordningen. Återvänder personen får den sina fiskar varma (gripen iaf).

§4.16 - Enskild polis har rätt att vara tråkig.

§4.17 - Polis har rätt att omhänderta personer som är berusade, lider av psykisk sjukdom eller på något annat sätt okapabel att ta hand om sig själv.

§4.18 - Polis har rätten att beslagta föremål i en pågående utredning.

§4.19 - Polis har rätt att beslagta fordon som inte framförs av ägaren.

Om ägaren kan tillkallas till plats så löser sig allt och ingen behöver vara sur.

§4.20 - Polis har alltid rätt att kontrollera fordonets ägare och fordonets skick.

§4.21 - Polis har alltid rätt att ta del av personens uppgifter. Jobb,

bostad, hund, svärmor etc.

§4.22 - Polis har rätt att indriva fakturor som ej blivit betalda genom böter,samhälltjänst be folk sälja sin bil eller fängelse.

§4.23 - Polis får under inga omständingheter dela med sig av sina

munkar i tjänst till civila.

§4.24 - Polis har rätt att göra husrannsakan (mer om detta i förtydliganden).

 

§5 Förtydliganden!

§5.1 - Trängande fall betyder att utryckningsfordon får bryta hastighetsgränser och köra mot rött.

 

§5.2 - Sannolikafall betyder att det är mer troligt än inte att personen är skyldig. Tex rör sig på skumma områden där arresteringar har skett tidigare, Tex knarkplock eller sälj. Men inte när du står och röker en cigg på mount chilliad och undrar hur fan du kom upp dit.

 

§5.3 - Polis får göra 2 typer utav husrannsakan. Den ena är Personell husrannsakan samt Reell husrannsakan. Personell husrannsakan innebär att polisen letar efter någon som ska gripas, hämtas till förhör, hämtas till rätten, underkastas kroppsvisitation eller kroppsbesiktning eller delges stämning. Personell husrannsakan får ske oavsett svårigheten på det brott som är grund för husrannsakan. Personell husrannsakan får ske hos den person man söker efter eller hos annan person, om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte finns där. "Synnerlig anledning" är ett högt krav.Reell husrannsakan innebär att polisen söker efter föremål som kan tas i beslag eller gör en brottsplatsundersökning. En husrannsakan av detta slag får bara genomföras om det finns anledning att anta att det begåtts ett konkret brott på vilket det kan följa fängelse. Huvudregeln är att denna typ av husrannsakan får ske endast hos den som är skäligen misstänkt för brott. Det finns dock undantag där även andras hem/förvaringsställe kan usättas för denna typ av husrannsakan: - Brottet har utövats där - Den misstänkte har gripits där - Det förekommer synnerlig anledning att tro att föremål som får tas i beslag finns där eller att annan utredning om brottet kan vinnas där. Som huvudregel gäller att beslut om husrannsakan skall fattas av Förundersökningsledaren, Åklagaren eller Rätten. Enskilda polismän får dock själva ta initiativ till husrannsakan om de uppfattar att det finns "fara i dröjsmål", dvs att man inte hinner vänta på beslut uppifrån.

 

§5.4 - I alla andra fall där dessa lagar inte berörs gäller Svea rikes lagar.