Information kring TokoVOIP(nya ljudsystemet)

TokoVOIP plugin är en alternativ voice chat till FIVEM voice chat. Detta är är TOKO:

👉Bättre ljudkvalité
👉Radio system
👉Närhetsljud unik för varje spelare
👉Telefonsamtal
👉Radioeffekter

INSTALLATION:

Du måste ladda ner teamspeak!

 

§1 Ladda ner teamspeak: https://www.teamspeak.com/en/downloads/§2 Följ installationen och Installera Teamspeak

Installera TokoVOIP plugin på din ts3 klient!

§1 Ladda ner och intallera tokovoip_X_X_X.ts3_pluginet:

https://github.com/Itokoyamato/TokoVOIP_TS3/releases


§2 Starta om Teamspeak efter installation. 
Om allt är rätt, ska ska du kunna trycka på en flik som heter plugins längst upp i Teamspeak. Här ska då TokoVOIP finnas med!

Ansluta till teamspeak server

§1 Öppna Teamspeak 3

§2 Anslut till våran Teamspeak server: 

92.32.232.199

(Port skall ej behövas!)

Lösenord: (Finnas tillgängligt i discord för alla vitlistade! Se rum/chat "tokovoip-info")

§3 Binda/bind end knapp i Teamspeak för att prata med andra spelare i spelet. 

Du kan välja precis vilken knapp du vill förutom "CAPS", då denna används till radio för polis/ambulans samt din TELEFON i spelet. 

§4 Om du vill(och är en jävligt lättstörd person) så kan det vara bra att muta/stänga av alla notifikationer i Teamspeak. Gör du inte detta så kommer du höra pokes, varje gång nån joinar ditt rum och så vidare.

Detta gör du genom att klicka på "Tools" ->  "options" -> "notifications". Klicka på sound pack och välj "sounds deactivated". Klicka apply och det är klart!

§5 Hoppa in i kanalen"Väntrum".

Sitt kvar här och sen starta sedan spelet. Du flyttas automatiskt till ett annat rum väl i spelet, du behöver aldrig göra något.

Detta måste du göra väl inne i spelet:

 

§1 Stäng av din ingame mick i settings ESC--->SETTINGS--->Voice Chat--->Voice Chat "Enabled" ska vara på off. 

Info:

 

Parken Teamspeak server IP:

92.32.232.199

Lösenord:

(Finns i våran discord. se kanal/chat "tokovoip-info". Endast tillgängligt för er som är VITLISTADE.

knappar:

Prata i telefon: "CAPS"

Prata i Radio: "CAPS"

Prata med spelare/medborgare: "Din bind i teamspeak"

Ändra distans för ljud/prata: SHIFT-H