Information kring TokoVOIP(nya ljudsystemet)

TokoVOIP plugin är en alternativ voice chat till FIVEM voice chat. Detta är är TOKO:

👉Bättre ljud kvalitet
👉Radio system
👉Närhetsljud unik för varje spelare
👉Telefonsamtal
👉Radio klicks med ljud
👉Radio effekter

INSTALLATION:

Du måste ladda ner teamspeak!

 

§1 Ladda ner teamspeak: https://www.teamspeak.com/en/downloads/

Se till att välja rätt version. Har du x64 system tankar du 32 bit version, annars om du har x86 system, så tankar du 32 bit version.

För att se vilket system du har så kan du gå in på kontrollpanel->System och leta efter "Systemtyp"

§2 Följ installationen och Installera Teamspeak

Installera TokoVOIP plugin på din ts3 klient!

§1 Ladda ner tokovoip_X_X_X.ts3_pluginet:

Gå in på följande länk:

https://github.com/Itokoyamato/TokoVOIP_TS3/releases

Klicka på "tokovoip_1_2_5.ts3_plugin" för att ladda hem filen.

§2 Dubbelklicka på filen och Installera ts3_plugin, installationen kommer be dig att installera det på teamspeak, tryck ja.

§3 Starta om Teamspeak efter installation. 
Om allt är rätt, ska ska du kunna trycka på en flik som heter plugins längst upp i Teamspeak. Här ska då TokoVOIP finnas med!

Ansluta till tokovoip

§1 Öppna Teamspeak 3

§2 Anslut till våran Teamspeak server: 54.36.75.110

(Port skall ej behövas!)

 

§3 Hoppa in i kanalen"Väntrum".

Sitt kvar här och sen starta sedan spelet. Väl inne på servern så kommer du automatiskt bli flyttad till rätt kanal.

Detta måste du göra väl inne i spelet:

 

§1 Stäng av din ingame mick i settings ESC--->SETTINGS--->Voice Chat--->Voice Chat "Enabled" ska vara på off:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

§2 Binda/bind end knapp i Teamspeak för att prata med andra spelare i spelet. 

Du kan välja precis vilken knapp du vill förutom "CAPS", då denna används till radio för polis/ambulans samt din TELEFON i spelet.  

 

Om du vill(och är en jävligt lättstörd person) så kan det vara bra att muta/stänga av alla notifikationer i Teamspeak. Gör du inte detta så kommer du höra pokes, varje gång nån joinar ditt rum och så vidare.

Detta gör du genom att klicka på "Tools" ->  "options" -> "notifications". Klicka på sound pack och välj "sounds deactivated". Klicka apply och det är klart!

Parken Teamspeak server IP:

54.36.75.110

Lösenord:

(Finns i våran discord under "". Endast tillgängligt för er som är VITLISTADE.


Knappar:

Prata i telefon: "CAPS"

Prata i Radio: "CAPS"

Prata med spelare/medborgare: "Din bind i teamspeak"